ФМ радио бичлэг

МҮОНР Хууль зүйн соёмбо нэвтрүүлэг 2019-06-07

 

Радио хэлэлцүүлэг 2018-12-19 P3 Радио


МҮОНР Та замд явна уу? 12-19 Д.Тунгалаг


МҮОНР Та замд явна уу? 11-16 Д.Тунгалаг


МҮОНР Та замд явна уу? С.Пионер


МҮОНР Та замд явна уу? Д.Тунгалаг


МҮОНРадио 2017 оны 2 сар шууд нэвтрүүлэг


МҮОНРадио 2016.10.05 АЖДХ Даатгалын сан Д.Тунгалаг


МҮОНРадио 2016.09.28 МҮОНРТ - АЖДХ, МХҮХ болон БНСУ-н ХҮХ хамтарсан сургалтын сурвалжлага


МҮОНРадио 2016.09.22 МХҮХолбооны гүйцэтгэх захирал М.Бизаагундаа


МҮОНРадио 2016.09.15 Албан журмын даатгагчдын холбооны Мэдээллийн сангийн дарга Т.Шинэцэрэг


МҮОНРадио 2016.05.26 "Амь насны үнэ цэнэ"


 

МҮОНРадио 2016.05.12 Монголын Хохирол Үнэлэгчдийн Холбоо- Ө.Эрдэнэбаяр


МҮОНРадио 2016.05.05 Номин даатгал ХХК- М.Алтанцэцэг


МҮОНРадио 2016.04.28 Жолоочын хариуцлага түүний эрх зүйн орчин


МҮОНРадио 2016.04.17 МДХ Сургалт,  судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Жавхланцогт


МҮОНРадио 2016.04.14 Эрсдлийн шийдэл ХХК Захирал Б.Анхбаяр


МҮОНРадио 2016.04.07 "Албан журмын даатгал" - Б.Жавхланцогт /МДХ/


МҮОНРадио 2016.04.05 Авто радио  "Даатгалын үйлчилгээ"


МҮОНРадио 2016.03.28 Жолоочийн даатгалын сан


МҮОНРадио 2016.03.17


МҮОНРадио 2016.03.03


МҮОНРадио 2016.02.18

МҮОНРадио 2016.02.13 Авто радио "Ая дууны мэндчилгээ"


МҮОНРадио 2016.02.03


Баримтат Уран сайхны нэвтрүүлэг


 Жолоочийн зөрчлийн Бүртгэлийн оноо тооцох журмын талаар


Жолоочийн даатгалын хураамж тооцох итгэлцүүрт орсон өөрчлөлт


МҮОНРадио "Авто радио" нэвтрүүлэг
МҮОНРадио - Хуулийн хэрэгжилтЖолоочийн даатгалын цаг - Монгол даатгал

 

 

Жолоочийн даатгалын цаг

 

 

Жолоочийн даатгалын цаг - Номин даатгал

 

 

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай

АЖДХ-ны Даатгалын сангийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

 

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай, Соёмбо даатгал

• "Соёмбо даатгал" ХХК Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Нарантунгалаг

• Нөхөн төлбөр хариуцсан ажилтан Алтаншагай 

                                    

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай, Ард даатгал

• "Ард даатгал" ХХК Дэд захирал Эрдэнэтулга

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай асуулт, хариулт

• АЖДХ-ны Шуурхай үйлчилгээний албаны ажилтан С.Пионер

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай асуулт, хариулт

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай асуулт, хариулт

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай асуулт, хариулт

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Замын цагдаагийн газартай хамтарсан шалгалтын аян

• АЖДХ-ны Шуурхай үйлчилгээний албаны ажилтан С.Пионер

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх

• АЖДХ-ны Судалгаа, сурталчилгааны хэлтэсийн Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан Д.Тунгалаг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан

• АЖДХ-ны Мэдээллийн сангийн захирал Т.Шинэцэрэг

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн даатгалын сан

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн ахлах мэргэжилтэн С.Хишигзаяа

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Албан журмын даатгагчдын холбоо

• АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тухай, Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан

• АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Албан журмын даатгал буюу Жолоочийн даатгалын тухай хууль

• СЗХ-ны Дэд дарга, АЖДХ-ны Удирдах зөвлөлийн дарга Хэрлэн

• АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Жолоочийн даатгалын ач холбогдол

• АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Нөхөн төлбөр

• АЖДХ-ны Судалгаа сурталчилгааны хэлтcийн дарга Г.Даваасамбуу      

                                                                                             

Жолоочийн даатгалын цаг - Даатгалын итгэлцүүр

• АЖДХ-ны Даатгалын сангийн ахлах мэргэжилтэн С.Хишигзаяа

                                                                                             

 

Жолоочийн даатгалын цаг - АЖДХ-оос зам тээврийн ослыг бууруулах чиглэлээр хийж байгаа ажлуудын талаар

• АЖДХ-ны Гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав                              

                                                                                             

 

Нэвтрүүлэг 9

Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье

Нэвтрүүлэг 8

Мотоциклын ослоос урьдчилан сэргийлье

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• НЗЦГ-ын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах байцаагч Энхбат

 

1. Сүүлийн үед мотоциклтой иргэд хөдөө орон нутагт осолдох явдал их гарч байна. Энэ хятад мотоциклоос болж байна уу? Хувь хүний анхаарал болгоомжгүй үйлдлээс болж байна уу?

2. ЗЦГ-аас салбар хөдөө орон нутгийн цагдаа нарт тодорхой үүрэг даалгавар өгч паспорт олгох, эрхийн үнэмлэх олгох талаар анхаардаг уу?

3. Гаднаас импортлож оруулж ирж байгаа мотоциклийг сонголт хийгээд монголын нөхцөлд аль нь тохирох бэ гэдэг стандартыг хэрэгжүүлэх үүрэг төрд байх уу? Хэнд байх бэ?

Нэвтрүүлэг 7

Хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос хэрхэн сэргийлэх бэ?

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• НЗЦГ-ын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах байцаагч Энхбат

 

1. Хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлүүлэх бэ?

2. Шинээр баригдаж байгаа орон сууцнууд ихэнх нь хүүхдийн тоглоомын талбай байдаггүй эсвэл замын ирмэг дээр баригдсан, явган хүний зам ч байдаггүй. Энэ талаар хотын захиргаатай ярьдаг уу?

3. Хүүхэд осолд өртсөн шалтгааныг тогтоосны дараа буруутай этгээдэд хариуцлага ноогдуулдаг. Ийм эрх зүйн орчин өнөөдөр хангалттай байна гэж үздэг үү? Хэр хангалттай байдаг бэ?

Нэвтрүүлэг 6

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• НЗЦГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга Бөхбат

 

1. Зам тээврийн ослоор нас барагсдын өдрийг өнөөдөр дэлхий дахинаар тэмдэглэж байгаа. Үүний талаар?

2. Замын хөдөлгөөнд оролцдоггүй иргэн нэг ч байхгүй. Жирийн иргэн, жолооч, зорчигч нарт юуг анхааруулж хэлмээр байна бэ?

3. Зам тээврийн осол хөдөө орон нутагт их гарах юм. Зам дээрх анхааруулга, тэмдэглэгээний талаар?

Нэвтрүүлэг 5

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• Монголын даатгагчдын холбооний ерөнхийлөгч Бат-Орших

• АвтоСос ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Батжаргал

 

1. Авто замын осолтой холбоотой жолооч нарийн хариуцлагатай холбоотой асуудлын талаар?

2. Зам тээврийн осол зөрчлийг бууруулах нь зөвхөн замын цагдаагийн эсвэл энэ талаар суртал ухуулга хийдэг мэдээллийг байгууллагын үүрэг биш юм. Иргэн бүр, тэр дундаа даатгалын байгууллага бүр ивэвхитэй хамтран ажиллаж байна. Энэ талаар?

3. Даатгалын компаниуд шуурхай албаны үйлчилгээг давхар хамтарч эрхэлдэг байгаа. Энэ ажлыг хэрхэн эрхэлдэг бэ? Даатгагчдын зүгээс шуурхай алба удаан ирдэг гэсэн санал гомдол гардаг энэ талаар?

Нэвтрүүлэг 4

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• Даатгалын хохирол үнэлэгчдийн холбооний ерөнхийлөгч Эрдэнэбаяр

• Даатгалын зуучлагч, эрсдлийн шийдэл компанийн гүйцэтгэх захирал Анхбаяр

 

1. Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагааг даатгалын компаниуд эрхлэн явуулдаг. Энэ ажиллагаанд бусад даатгалын мэргэжлийн оролцогчид болон даатгалын хохирол үнэлэгч, даатгалын зуучлагчийн оролцоо ямар байдаг бэ?

2. Жолоочийн даатгалын тухай хуулинд зам тээврийн осол зөрчлийн хохирогчид олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээг Даатгалын хохирол үнэлэгчдийн дүгнэлт тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно гэж заасан байгаа. Хохирогч болон буруутай этгээд үнэлгээний дүнг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд яах бэ?

3. Даатгалын зуучлал гэж юу байдаг бэ? Даатгагч болон зуучлагчдын ялгаа?

4. Иргэдийн зүгээс хохирлын үнэлгээг зах зээлийн үнээс доогуур тогтоож байна гэсэн гомдлууд ирдэг. Энэ талаарх таны байр суурь?

5. Жолоочийн даатгалын гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах тохиолдолд гэрээний үлдсэн хугацаанд ноогдох мөнгөн дүнгээс зуучлалын хөлсийг суутгаж олгож байгаа нь зөв үү? Энэ талаарх эрх зүйн зохицуулалт ямар байдаг бэ?

6. Бусад орнуудад эдгээр байгууллагууд хоорондоо хэрхэн уялдаа холбоотой ажилладаг бэ? Даатгалын мэргэжлийн оролцогчдын үйл ажиллагааны цаашдын зорилтын талаарх санал юу бэ?

Нэвтрүүлэг 3

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• Монголын даатгагчдын холбооны ерөнхийлөгч Бат-Орших

 

1. Олон даатгагчдын холбоонууд байдаг. Энэ бүхний ялгаа нь юу бэ?

2. Жолооч хүн болзошгүй зам тээврийн осол гарсан үед даатгалын компанид хандах уу? Цагдаад эхэлж хандах уу?

3. МУ-д даатгалын байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн ой энэ онд тохиож байгаа. Энэ ойтой холбогдуулаад жолоочийн хариуцлагын даатгал бий болсноор даатгалын салбарт ямар ахиц дэвшил гарсан бэ?

Нэвтрүүлэг 2

Зам тээврийн осол зөрчлийн талаар?

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• ЦЕГ-ын Нийтийн хэв журмыг хамгаалах газрын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Мөнхбаяр

• НЗЦГ-ын дарга Жаргалсайхан

 

1. Зам тээврийн осол зөрчлийн талаар?

2. Осол зөрчлийг бууруулах талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа бэ?

3. АЖДХ, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах бололцоо хэр чөлөөтэй байдаг бэ?

4. Хөгжингүй том орнууд замын хөдөлгөөний дүрмийг яаж зохицуулсан байдаг бэ? Олон нийтэд түгээх арга нь ямар явцтай байдаг бэ?

Нэвтрүүлэг 1

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилт

• АЖДХ-ны гүйцэтгэх захирал Цэвээнжав

• СЗХ-ны даатгалын газрын дарга Ганболд 

 

1. Жолоочийн даатгалын тухай хуулийг батлан гаргах болсон шалтгаан юу байсан бэ?

2. Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн үндсэн зорилго, зарчим нь юу бэ?

3. Хууль мөрдөгдөж эхлээд 2 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд иргэдийн даатгалд хамрагдах явц хэр байна бэ? 

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 17, Гэрэгэ тауэр 12 давхар

Утас: 70101177, 70121177, 70001040, 70001277

Факс: 70001040

Онлайн туслах