Даатгалын сангийн нөхөн төлбөрийн мэдээ

Даатгалын тохиолдол ангилалаар


ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭ

2017оны 06 сарын 30 өдөр

           
Тайлбар: Буруутай этгээд нь өөрөө хохирлыг хариуцаж барагдуулсан 1 тохиолдлын /18.1.1-д/  1,610,000 төгрөг  байна.
ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН 
ТОХИОЛДЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ


 2016.01.01-2016.12.31-ний өдрийн байдлаар

 

 

 ЖолоочийнДаатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгох үндэслэл

 

Даатгалын тохиолдолтой материалын тоо

 

 

 

Нэхэмжилсэн дүн

 Шийдвэрлэгдсэн нөхөн төлбөр


Хянагдаж байгаа материал

Даатгалын сангаас олгосон

Буруутай этгээд нь хохирлыг хариуцан барагдуулсан

Даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгохоос татгалзсан

тоо

 дүн

 тоо

 дүн

 тоо

 дүн

 тоо

дүн

1

Даатгалгүй этгээд даатгалын тохиолдол гаргасан  /18.1.1/


52


 116,233,484

 

44


94,262,584-

 

  -


2


2,070,000


 6

 

19,900,900

2

Даатгалын гэрээний хугацаа нь дууссан этгээд даатгалын тохиолдол гаргасан /18.1.2/


19


57,866,956


19


57,866,956


-


-


 -


 -


-

 

3

Бусдын амь нас,эрүүл мэндэд хохирол учруулсан этгээд тодорхой бус /18.1.3/


-

-

 -

 -

-

 -

-

-

-

4

Даатгагч дампуурсан /18.1.4/

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

5

 Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл /18.1.5/


15,000,000

 

1


5,000,000₮ 


 -


-


--


-


Нийт дүн72


179,100,440

64

 157,129,540


-

2

2,070,000

6

19,900,900

       157,129,540

19,900,900

Тайлбар:  Тайлант  хугацаанд  даатгалын  хохирол үнэлгээний  хөлсөнд Жолоочийн даатгалын сангаас нийт  1,463,000 төгрөгийг зарцуулсан байна.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 17, Гэрэгэ тауэр 12 давхар

Утас: 70101177, 70121177, 70001040, 70001277

Факс: 70001040

Онлайн туслах