ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ДУУДЛАГЫГ АППЛИКЕЙШНЭЭР ӨГӨХ ЗААВАР