ЖОЛООЧ ТА 2019.08.01-ЭЭС ЭХЛЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ДУУДЛАГЫГ ДАРААХ ХОЁР ХЭЛБЭРЭЭР ӨГНӨ.