Мэдээ, мэдээлэл

МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙНХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

     Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд буюу үнэтцаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, даатгагч болон даатгагчийн мэргэжлийн оролцогч, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөхэд хөрөнгө зуучлалын байгууллага, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч зэрэг нь тус хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.-д “Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь түүний төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл түүнтэй адилтгах удирдлагаас баталсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй байна”, мөн зүйлийн 14.5-д ”Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нь өөрийн харьяалагддаг хяналт тавих эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж бүртгүүлнэ” гэсэн заалтуудыг тус тус хэрэгжүүлж ажиллахыг мэдэгдье.

 

Read more...

ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСГИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

    Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтын салбарын мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд болох үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, даатгагч болон даатгагчийн мэргэжлийн оролцогч, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчзэрэг нь УИХ-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6-д “Хүн, хуулийн этгээд аливаа үйлчилгээ үзүүлэхдээ хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд, тэдгээрийг санхүүжүүлдэг этгээдийн шууд болон шууд бус өмчлөл, эсхүл хяналтад байгаа хөрөнгийг даруй царцааж тагнуулын байгууллагад 24 цагийн дотор мэдээлнэ” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг мэдэгдье.

 

Read more...

“АМИН БҮС” АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

        Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Тээврийн цагдаагийн алба, Албан журмын даатгагчдын холбоо, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах байгууллагын чадавхыг сайжруулах нь” техникийн туслалцааны төсөл зэрэг байгууллага хамтран зохион байгуулж буй “Амин бүс” сэдэвт зам, тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн компанит ажлын нээлт Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хорооны 76-р дунд сургууль дээр зохион байгуулагдлаа.

    Нээлтийн үйл ажиллагаанд Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Тээврийн цагдаагийн алба, Албан журмын даатгагчдын холбоо, ГССҮТ,Дотоод хэргийн их сургууль, СХД-ийн 76,67,104,134 дүгээр сургуулиудын удирдлага, сурагчид, эцэг эхийн төлөөлөл, хороодын засаг дарга нар болон бусад оролцогч талуудын төлөөлөл оролцов.

Read more...

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧДЫН АНХААРАЛД

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ДУУДЛАГЫГ АППЛИКЕЙШНЭЭР ӨГӨХ ЗААВАР

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 17, Гэрэгэ тауэр 12 давхар

Утас: 70101177, 70121177, 70001040, 70001277

Факс: 70001040

Онлайн туслах